საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო - INFOMan.Ge სხვადასხვა... თბილისში, საქართველო

ajax loading

საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო

საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო - ფოტოგალერეა

საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო - საკონტაქტო ინფორმაცია

დასახელება: საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო
კატეგორია: სხვადასხვა...
მისამართი: თბილისი, წერეთლის გამზ., 144
ტელეფონი: საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო - ტელეფონი +995 32 2 51 00 33
ელ-ფოსტა: საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო - ელ-ფოსტა [email protected]
საიტი:

საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო - რუკა მდებარეობა

რუკა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, (ჯანდაცვის სამინისტრო / jandacvis saministro) იხილეთ სამინისტროს მდებარეობა საქართველოს რუკაზე და მიიღეთ ინფომრაცია სამინისტროს სიახლეების შესახებ.

X

საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო - ინფორმაცია

ინფორმაცია

საქართველოს შრომის ჯანმრთველობის და სოციალური დაცვის სამინისტრი ახორციელებს სახელმწიფო მმართველობას და სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას შრომის, ჯანრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროებში.
სამინისტროს მიზანია ხელი შეუწყოს მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას, უზრუნველყოს ჯანრთელი გარემო ცხოვრებისა და მუშაობისთვის.

სამინისტროს საქმიანობა მოიცავს მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უზრუნველყოფას; სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირებას; სახელმწიფო პენსიების მართვას, მოსახლეობის მიზნობრივი სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას; უსაფრთხო გარემოს შექმნას ცხოვრებისა და შრომისათვის; მეურვეობისა და მზრუნველობის ფუნქციის განხორციელებას, შვილად აყვანასთან და ბავშვის უფლებების და ინტერესების დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო - კომენტარები

კომენტარები

მსგავსი ორგანიზაციები

- კომენტარები

მსგავსი ობიექტები